Nettivuokrauksen käyttöehdot

Nettivuokraukseen sovelletaan Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtoja 1.5.2022 alkaen. Sen lisäksi sovelletaan alle kuvattuja erityisehtoja.

Nämä Nettivuokrauksen yleiset käyttöehdot (jatkossa ”Ehdot”) määrittävät Alma Media Oy:n tarjoaman Nettivuokraus.com-palvelun (jatkossa ”Palvelu”) käyttöä.

Nettivuokraus.comin (jatkossa ”Palvelunvälittäjä”) ylläpitämä Palvelu välittää eri alojen vuokrapalveluja ja saattaa vuokralleantajat ja vuokralleottajat yhteen.

Ilmoittajat (jatkossa ”Vuokralleantaja”) voivat jättää Palvelun kautta kohteitaan vuokralle ja vuokraajat (jatkossa ”Vuokralleottaja”) voivat vuokrata kohteita Palvelun kautta. Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja voivat olla niin yksityinen henkilö kuin yritys.

Palvelussa voi olla ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen tapahtuvat Nettivuokraus.comin kautta (ilmoitukset jatkossa “Nettimaksullinen”) tai ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen on mahdollista hoitaa Palvelun ulkopuolella. Palvelussa voi myös näkyä ilmoituksia, jotka sijaitsevat toisessa palvelussa ja joita ainoastaan näytetään Palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on aina tieto, mistä palvelusta ilmoitusta näytetään ja missä palvelussa sen varaaminen tapahtuu.

Vuokralleantajasta ja Vuokralleottajasta yhdessä puhuttaessa sekä yleisesti Nettivuokraus.com-sivustoa käyttävästä tahosta käytetään jatkossa nimitystä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi. Hyväksymällä nämä Ehdot, Käyttäjä hyväksyy myös Alma Media Oy:n käyttöehdot ja tietosuojakäytännön sekä sitoutuu noudattamaan myös muita Palvelua koskevia ohjeita ja sääntöjä.

 

KÄYTTÄJIÄ KOSKEVAT EHDOT

1. Yleistä

Palvelunvälittäjä toimii tiedon välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Palvelussa voi olla Nettimaksullisia ilmoituksia tai ilmoituksia, joissa varaaminen ja maksaminen on mahdollista hoitaa Palvelun ulkopuolella. Palvelussa voi myös näkyä ilmoituksia, jotka sijaitsevat toisessa palvelussa ja joita ainoastaan näytetään Palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on aina tieto, mistä palvelusta ilmoitusta näytetään ja missä palvelussa sen varaaminen tapahtuu.

Palvelun maksujenvälityksen toteuttaa Svea Payments Oy (jatkossa ”Maksujenvälittäjä”) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksujenvälittäjällä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu. Kaikki Nettimaksulliset kohteet maksetaan Maksujenvälittäjän kautta joko pankin verkkomaksupainikkeella tai korttimaksulla ja maksunsaajana näkyy Svea Payments Oy. Palvelunvälittäjä ei ole maksutapahtuman osapuoli eikä vastaa maksujen välityksestä.

Näitä Ehtoja täydentää tai tarkentaa Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä Palvelussa sovitut tarkentavat erityisehdot. Käyttäjät eivät saa asettaa sellaisia tarkentavia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa Alma Media Suomi Oy:n käyttöehtojen, näiden Ehtojen, Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen, muissa Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen tai lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

Palvelunvälittäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä vakuuttaa toimivansa näiden Ehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palvelunvälittäjän ja Käyttäjän välille syntyy näiden Ehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias, tai että hänellä on huoltajansa lupa käyttää Palvelua, ja että hän on oikeustoimikelpoinen.

Mikäli Käyttäjä ei noudata näitä Ehtoja, Palvelunvälittäjä voi mitätöidä Käyttäjän käyttäjätunnuksen. Palvelunvälittäjä voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palvelunvälittäjän omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta.

 2. Käyttäjätunnuksen luominen

Käyttäjä voi selata Palvelua rekisteröitymättä. Jotta Käyttäjä voi vuokrata kohteita ja/tai jättää vuokrailmoituksen, tulee tämän rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen Palveluun on ilmaista.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnusten kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta ja salassapidosta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt Käyttäjän käyttäjätunnuksia ilman Käyttäjän lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta Palvelunvälittäjän asiakaspalveluun sähköpostitse [email protected].

3. Miten Palvelu toimii

Käyttäjä voi rekisteröityä Palveluun ja lisäksi valita, haluaako hän rekisteröityä myös Vuokralleantajaksi. Tällöin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Vuokralleantajia koskevia Lisäehtoja.

Omat listat

Käyttäjä voi tehdä omia listoja, joihin hän voi listata muistiin haluamiaan kohteita. Kirjautuneen Käyttäjän on mahdollista tallentaa, muokata ja hallinnoida tekemiään listoja. Oman listan voi myös jakaa kaverille nähtäväksi lähettämällä linkki sähköpostitse. Kirjautumattoman Käyttäjän omat listat ovat Käyttäjän käytettävissä istunnon ajan.

Varauskalenteri

Ilmoituksen varauskalenteri kertoo, milloin kohde olisi mahdollista varata. Vuokralleantaja voi valita, sitoutuuko hän ylläpitämään vuokrakohteensa saatavuustilannetta Palvelussa. Mikäli Vuokralleantaja sitoutuu ylläpitämään saatavuustilannetta, on varauskalenteri väriltään vihreä. Mikäli Vuokralleantaja ei ylläpidä saatavuustietoa Palvelussa, on varauskalenteri väriltään sininen. Palvelussa voi myös olla ilmoituksia, joissa ei ole varauskalenteria.

Varaaminen ja maksaminen

Kirjautuneet Käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä Palvelun kautta. Viestit näkyvät Palvelussa ja niistä tulee myös sähköposti-ilmoitus Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedustelut sekä tarjous- ja varauspyynnöt kohteista lähetetään Palvelun kautta. Palvelussa voi myös olla ilmoituksia, joissa ilmoittajan yhteystiedot ovat näkyvillä. Näihin Vuokralleantaja-yrityksiin on mahdollista olla myös suoraan yhteydessä.

Vuokralleantajan tulee vastata Palvelun kautta saamaansa viestiin viipymättä. Varauspyyntöön tulee vastata 24 tunnin kuluessa, jottei yhteydenotto vanhene. Vuokralleottajan tulee puolestaan hyväksyä Vuokralleantajalta saamansa tarjous tai alustava varaus viipymättä, kuitenkin 24 tunnin kuluessa, jottei tarjous vanhene. Jos yhteydenotto ehtii vanhentua, tulee varausprosessi aloittaa alusta.

Nettimaksullinen kohde

Vuokralleottajan tekemästä varauspyynnöstä tulee ilmoitus Vuokralleantajan sähköpostiin sekä Palveluun. Vuokralleantaja voi joko hyväksyä tai hylätä varauspyynnön. Mikäli Vuokralleantaja hylkää varauspyynnön tai ei vastaa siihen 24 tunnin kuluessa sen saapumisesta, varauspyyntö raukeaa. Kun Vuokralleantaja hyväksyy varauspyynnön, tulee Vuokralleottajan maksaa vuokra joko kokonaisuudessaan tai, kahdessa erässä maksettaessa, ensimmäinen erä. Vuokralleottajan maksettua vuokra kokonaisuudessaan tai vuokran erä, vahvistuu varaus ja sekä Vuokralleottaja että Vuokralleantaja saavat varausvahvistuksen sähköpostiin.

Tietyissä tilanteissa Vuokralleottaja voi halutessaan maksaa vuokran useammassa kuin yhdessä erässä. Useammassa erässä maksettaessa veloitetaan palvelumaksu ja tietyn määräinen prosenttiosuus vuokrasta. Ensimmäisen erän jälkeisten erien viimeinen maksupäivä riippuu varauksen peruutusehdosta. Jos Vuokralleottaja ei maksa jälkimmäisiä eriä määräaikaan mennessä, katsotaan varaus Vuokralleottajan perumaksi. Tarkemmat tiedot erissä maksamisesta, sen edellytyksistä ja siihen soveltuvista maksuista ilmenevät Nettivuokraus.comin Hinnastosta.

Vuokralleottaja voi myös tehdä pikavarauksen sellaiseen kohteeseen, jossa kyseinen toiminto on valittavissa. Pikavaraus voi olla mahdollinen vain sellaiselle kohteelle, jolla on vihreä varauskalenteri. Pikavaraus ei edellytä Vuokralleantajalta erillistä vahvistamista, vaan pikavaraus maksetaan ja vahvistetaan välittömästi.

Vuokralleottaja maksaa Vuokralleantajan määrittelemän vuokrahinnan, Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemän vakuusmaksun sekä Palvelunvälittäjän palvelumaksun.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät Nettivuokraus.comin Hinnastosta.

Peruuttaminen

Nettimaksullinen kohde

Vuokralleottaja voi peruuttaa vahvistetun varauksen. Palvelunvälittäjä tarjoaa kolme erilaista peruutusehtoa, joista Vuokralleantaja on valinnut kohteelle sopivan. Lisäksi Vuokralleantaja on voinut halutessaan määritellä peruutusmaksun. Peruutusmaksu on osuus suoritetusta maksusta, jota ei palauteta Vuokralleottajalle, vaikka tämä peruisi vahvistetun varauksen ennen peruutusehtojen mukaista määräaikaa. Peruutusmaksu voi olla enintään 20 % vuokran suuruudesta.

Peruutusehdot:

1. Joustava

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra. Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemää peruutusmaksua tai Palvelunvälittäjän palvelumaksua ei palauteta.

2. Keskiverto

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 1 viikkoa ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra. Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemää peruutusmaksua tai Palvelunvälittäjän palvelumaksua ei palauteta. Jos Vuokralleottaja peruu 1 viikko-24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan.

3. Tiukka

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra. Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemää peruutusmaksua tai Palvelunvälittäjän palvelumaksua ei palauteta. Jos Vuokralleottaja peruu 30 vrk-1 viikko ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan.

Jos Vuokralleantaja joutuu jostain syystä perumaan vahvistetun varauksen, palautetaan Vuokralleottajalle kaikki tämän maksamat kulut, mukaan lukien Palvelunvälittäjän palvelumaksu. 

Ei-nettimaksullinen kohde

Vahvistetun varauksen peruuttaminen tapahtuu ilmoituksessa määriteltyjen peruutusehtojen mukaisesti. Palvelunvälittäjä ei ota kantaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

 

4. Vuokralleottajan oikeudet ja vastuut

Vuokralleottaja sitoutuu käyttäjätunnuksen luomisen yhteydessä antamaan Palveluun totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot. Vuokralleottaja sitoutuu myös siihen, että kaikki sen myöhemminkin Palveluun antamat tiedot ovat oikeita, riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia. Vuokralleottaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset.

Vuokralleottaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet vuokrata valitsemansa kohde. Vuokralleottajan tulee huolehtia ja kohdella vuokraamaansa kohdetta kuin se olisi hänen omansa.

Vuokralleottaja huolehtii ja vastaa kohteesta vuokra-ajan ajan. Vuokralleottajan on aina noudatettava Vuokralleantajan ohjeistuksia kohteen käytön ja palautuksen osalta.

 

5. Palvelun maksaminen ja palvelumaksu

Nettimaksulliset kohteet varataan Palvelun kautta ja maksetaan Palvelussa olevan Maksujenvälittäjän kautta.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy maksuehdot ja sitoutuu käyttämään ainoastaan Palvelun kautta käytössä olevia maksutapoja (pl. Nettivuokraus.comin sopimusasiakkaat, joiden kanssa maksutavoista on sovittu erikseen). Kaikki Palvelun kautta hoidetut maksut talletetaan Maksujenvälittäjän asiakasvaratilille. Käyttäjä hyväksyy, että kaikkia niitä maksuja, joita Palvelunvälittäjä vastaanottaa tältä, pidetään samanlaisina kuin ne olisi suoritettu Käyttäjältä suoraan toiselle.

Käyttäjille osoitetut suoritukset tilitetään kullekin tilitysosapuolelle Palvelunvälittäjän ilmoittamien tietojen perusteella. Palvelunvälittäjän vastuulla on ilmoittaa Maksujenvälittäjälle vuokrausta koskevat tiedot.

Verkkopankkien verkkomaksupainikkeet

Vuokralleottaja voi maksaa vuokrauskohteen minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta omilla pankkitunnuksillaan.

Korttimaksut (Visa, Visa Electron, MasterCard ja Business Eurocard)

Korttimaksamisesta Palvelussamme huolehtii Maksujenvälittäjä yhteistyössä Solinor Oy:n ja Bambora AB:n kanssa. Maksutapahtuman aikana maksukorttitietoja käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. Korttinumeroita ei tallenneta Palvelunvälittäjän tai Maksujenvälittäjän tietojärjestelmiin, vaan ne käsitellään teknisen palveluntuottajan Solinor Oy:n toimesta.

Varauksen maksaminen, palvelumaksu ja mahdolliset maksujen palautukset

Varaus vahvistuu maksusuorituksella. Maksun voi suorittaa joko kerralla tai ehtojen salliessa kahdessa erässä.

Maksun yhteydessä veloitetaan Palvelunvälittäjän palvelumaksu.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät Nettivuokraus.comin Hinnastosta.

Suoritettu maksu säilytetään Maksujenvälittäjän asiakasvaratilillä, kunnes se vapautetaan tilitettäväksi Vuokralleantajalle. Vuokralleantaja saa suoritetun maksun siis vasta kun vuokraustapahtuma on alkanut.

Tietyissä tilanteissa Vuokralleottaja voi halutessaan maksaa vuokran useammassa kuin yhdessä erässä. Useammassa erässä maksettaessa veloitetaan palvelumaksu ja tietyn määräinen prosenttiosuus vuokrasta. Ensimmäisen erän jälkeisten erien viimeinen maksupäivä riippuu varauksen peruutusehdosta. Jos Vuokralleottaja ei maksa jälkimmäisiä eriä määräaikaan mennessä, katsotaan varaus Vuokralleottajan perumaksi. Maksettu vuokra tai vuokran erä palautetaan Vuokralleottajalle. Palvelumaksua ei palauteta. Tarkemmat tiedot erissä maksamisesta, sen edellytyksistä ja siihen soveltuvista maksuista ilmenevät Nettivuokraus.comin Hinnastosta.

Mikäli jompikumpi osapuoli peruuttaa vahvistetun varauksen, vuokraehtojen mukaiset mahdolliset palautukset hyvitetään Vuokralleottajan käyttämän maksutavan mukaisesti. Pankin verkkomaksupainikkeella tehdyt maksut palautetaan Vuokralleottajan pankkitilille ja maksukortilla tehdyt maksut palautetaan Vuokralleottajan maksukortille.

Ongelmatilanteissa Vuokralleottajalla on 24 h vuokra-ajan alkamisen jälkeen aikaa ilmoittaa mahdollisesta ongelmasta Palvelun kautta ja vaatia palautuksia. Tämän ajan jälkeen palautuksia ei Palvelun kautta enää voi vaatia, vaan asian hoito siirtyy Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan keskenään hoidettavaksi.

Mikäli Vuokralleottaja on maksanut vakuusmaksun, vapautetaan se automaattisesti 24h vuokra-ajan päättymisen jälkeen tilitettäväksi, ellei Vuokralleantaja ole esittänyt korvausvaatimuksia. Maksun palautuminen vuokralleottajan tilille kestää maksutavasta riippuen joitain vuorokausia. 

Maksujen käsittely mahdollisissa selvitystä vaativissa tilanteissa

Nettimaksullinen kohde

Mikäli Vuokralleottaja haluaa tehdä ilmoituksen vuokrakohteeseen tai vuokraustapahtumaan liittyen (esim. kohde rikkoutuu vuokra-ajan alkamisen jälkeen ja ennen vuokra-ajan päättymistä Vuokralleottajasta riippumattomasta syystä tai Vuokralleottaja ei itsestään riippumattomasta syystä pysty kohdetta käyttämään sovitun mukaisesti), Vuokralleottajan on ilmoitettava siitä Palvelun kautta viimeistään 24 tuntia vuokra-ajan alkamisesta. Vuokralleottajan ilmoituksesta alkaa 30 päivän neuvotteluaika, jonka kuluessa Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja pyrkivät neuvottelemaan ratkaisun. Mikäli sopua ei synny 30 päivän kuluessa, osapuolten tulee jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Riitatilanteen jatkuessa yli 30 päivää, Palvelunvälittäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta päättää, palautetaanko tai pidätetäänkö maksettuja vuokra- ja vakuusmaksuja Käyttäjiltä. Palvelunvälittäjä ei vastaa Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan riidanratkaisusta eikä Palvelunvälittäjällä ole velvollisuutta osallistua osapuolten riidan ratkaisuun.

Muissa tilanteissa, Vuokralleottajan suorittama vakuusmaksu palautuu Vuokralleottajalle, kun kohde on palautettu samassa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli ja vuokraustapahtuma on päättynyt. Mikäli vuokraustapahtumassa ilmenee riitatilanne, on osapuolten pyrittävä sopimaan riita 30 päivän kuluessa riitatilanteen syntymisestä. Mikäli sopua ei synny 30 päivän kuluessa, osapuolten tulee jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Ei-nettimaksullinen kohde

Vuokralleantaja määrittelee itse kohteeseensa liittyvät vuokrausehdot. Palvelunvälittäjä ei ota kantaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki varaamiseen, vuokraustapahtumaan, maksamiseen ja peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

 

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUT

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja Alma Media Suomi Oy:n käyttöehdoissa, näissä Ehdoissa, muissa Palvelussa olevissa ohjeissa tai säännöissä sekä lainsäädännössä, säännöksissä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa, ja Vuokralleantajana Vuokralleantajia koskevissa Lisäehdoissa.

Palvelunvälittäjällä on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätunnus Käyttäjän toimiessa Alma Media Suomi Oy:n käyttöehtojen, näiden Ehtojen, muiden Palvelussa olevien ohjeiden tai sääntöjen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjätunnus voidaan sulkea myös, mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli 12 kuukauteen.

Käyttäjä on vastuussa viranomaisille suoritettavista omaan vuokraustoimintaansa liittyvistä tiedonannoista, kuten myös veroista ja veroluonteisista maksuista sekä muista maksuista, joita edellytetään kulloinkin voimassa olevassa ja asiaan soveltuvassa lainsäädännössä.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palvelunvälittäjän nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palvelunvälittäjän etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua Alma Media Suomi Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen mukaisesti. Palvelunvälittäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään Palvelua.

Käyttäjä luovuttaa Palvelunvälittäjälle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palvelunvälittäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjällä säilyy Palvelunvälittäjästä riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

Palvelussa saattaa olla linkkejä myös muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuulla.

Palvelussa toimitaan reilujen pelisääntöjen mukaan ja menettelyissä otetaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Vuorovaikutuksen turvaamiseksi Käyttäjät huolehtivat siitä, että heidän yhteystietonsa ovat ajan tasalla.

 

PALVELUNVÄLITTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUNRAJOITUS

Kohteeseen liittyvä vuokraussopimus syntyy ainoastaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraussopimuksen osapuoli. Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tekemistä maksusuorituksista tai tekemisistä Palvelussa tai muuten. Palvelunvälittäjä ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana. Palvelunvälittäjä ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen tai sen välityksellä saatavilla olevaan tietoon tai ilmoituksiin.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Käyttäjien mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöistä, Käyttäjien verotuksesta tai kohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista Alma Media Suomi Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen ja Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palvelunvälittäjä ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palvelunvälittäjällä on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palvelunvälittäjä rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palvelunvälittäjä Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palvelunvälittäjää, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palvelunvälittäjä on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada. Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille.

Palvelunvälittäjä ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palvelunvälittäjä ei vastaa esimerkiksi käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta tai siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tarjoamaan tai ottamaan kohdetta vuokralle.

Palvelussa voi myös olla näkyvissä ilmoituksia, jotka sijaitsevat ja joiden varaaminen tapahtuu toisessa palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on merkintä, mistä toisesta palvelusta ilmoitus näytetään. Nämä ilmoitukset voivat näkyä Palvelun ilmoituslistauksissa, mutta kaikki niihin liittyvä toiminta tapahtuu kyseisessä palvelussa, eikä Palvelunvälittäjä vastaa toisen palvelun ilmoituksista.

Palvelunvälittäjällä on oikeus poistaa Palvelusta kaikki sellainen aineisto, joka on Alma Media Suomi Oy:n käyttöehtojen tai näiden Ehtojen tai Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen vastainen, lainvastainen tai virheellinen tai haitallinen Palvelunvälittäjälle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palvelunvälittäjä voi poistaa Palvelusta aineiston, jos siihen liittyy oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Palvelunvälittäjän brändille sopimatonta ja epäasiallista sisältöä.

 

MAKSUJENVÄLITTÄJÄN OIKEUDET JA VASTUUNRAJOITUS

Henkilötietojen käyttäminen

Käyttäjä on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että Palvelunvälittäjä lähettää Maksujenvälittäjälle Käyttäjää koskevia henkilötietoja. Maksujenvälittäjä käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii muutoinkin yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään Maksujenvälittäjän, asianomaisen Rahoituslaitoksen, Palvelunvälittäjän palvelujen ja toiminnan hoitamista varten. Henkilötietolain tarkoittama Maksujenvälittäjän rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa: https://www.maksuturva.fi/documents/Rekisteriseloste.pdf

Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa asianomaiselle Rahoituslaitokselle vuokraustapahtuman toteuttamiseksi tai selvittämiseksi, kun Käyttäjä käyttää Rahoituslaitoksen palvelua vuokrauksen yhteydessä.

Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palvelunvälittäjän välinen oikeustoimi

Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjien tai Käyttäjän ja Palvelunvälittäjän välisestä oikeustoimesta. Maksujenvälittäjä ei miltään osin vastaa oikeustoimen kohteena olevan vuokrauskohteen ominaisuuksista, toiminnallisuudesta, virheestä, viivästyksestä, toimittamatta jättämisestä tai toimitetun vuokrauksen kohteen tai palvelun vastaanottamisen laiminlyönnistä. Kaikki Käyttäjän toimintaa ja vuokrauskohdetta koskevat huomautukset, reklamaatiot ja vaatimukset tulee siten osoittaa suoraan asianomaiselle Käyttäjälle tai Palvelunvälittäjälle.

Ylivoimainen este

Maksujenvälittäjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta Maksujenvälittäjän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

  • Viranomaisen toimenpide
  • Sota tai sen uhka, kapina tai mellakka
  • Maksujenvälittäjästä riippumaton häiriö postinkulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, kuten sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkos
  • asianomaisten Rahoituslaitosten toiminta
  • tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys Maksujenvälittäjän toiminnassa, tai
  • työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se Maksujenvälittäjää koskisikaan.

Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Maksujenvälittäjän keskeyttämään toiminnan toistaiseksi.

Maksujenvälittäjä ei vastaa Käyttäjille aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä tuotosta, tulon menetyksestä tai muusta vastaavasta vahingosta.

 

EHTOJEN VOIMASSAOLO, PÄÄTTYMINEN JA SIIRTÄMINEN

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nämä Ehdot tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Ehdot rekisteröitymisen yhteydessä tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua. Palvelunvälittäjä on oikeutettu muuttamaan näitä Ehtoja. Palvelunvälittäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut Ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Mikäli Käyttäjä ei enää halua käyttää Palvelua, voi Käyttäjä irtisanoutua Palvelun käytöstä ja näistä Ehdoista ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse siitä ilmoittamalla. Irtisanoutumalla Palvelusta ja näistä Ehdoista Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Mikäli Käyttäjä irtisanoutuu näistä Ehdoista ja lopettaa Palvelun käytön Palvelunvälittäjä sulkee Käyttäjän käyttäjätunnuksen sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Alma Media Suomi Oy:n käyttöehtojen ja näiden Ehtojen ja Vuokralleantajia koskevien Lisäehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

Ylivoimaisen esteen sattuessa, sekä Palvelunvälittäjä että Käyttäjä vapautuvat näiden Ehtojen mukaisista velvoitteista siinä laajuudessa, kun velvoitteiden noudattaminen on estynyt ja siksi ajaksi kunnes ylivoimainen este poistuu.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palvelunvälittäjän kirjallista suostumusta. Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Palvelunvälittäjällä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle.

 

EVÄSTEET

Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjän antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Käyttäjän itsestään antamia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa.

 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Näihin Ehtoihin perustuvat tai näiden Ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palvelunvälittäjää vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

 

//www.nettivuokraus.com/build/images/loader.svg