Oletko sinä oikeutettu muutto- ja liikkuvuusavustukseen?

Mikäli olet muuttamassa tai ottamassa vastaan työtä kaukana kotoasi, niin Kela myöntää tietyin edellytyksin muutto- ja liikkuvuusavustusta. Kannattaa tarkistaa, olisitko sinä mahdollisesti oikeutettu muuttotukeen. Mikäli arvelet voivasi saada molempia tai jompaa kumpaa, niin sinun kannattaa olla mahdollisimman varhain yhteydessä Kelaan. 

 

Kela voi myöntää muuttoavustusta välttämättömiin muuton aiheuttamiin menoihin. Se hyväksyy muuttokustannusten korvaamisen perusteeksi avo- tai avioeron, terveydelliset syyt, perhekoon muutoksen, asunnottomuuden tai sen uhkan eli jos esimerkiksi määräaikainen vuokrasopimus päättyy. Sitä myönnetään myös, jos saat työpaikan tai opiskelupaikan toiselta paikkakunnalta tai vaihdat asuntoasi edullisempaan vaihtoehtoon. Muuttoavustusta haetaan Kelalta toimeentulotukihakemuksen yhteydessä. Sieltä kannattaa tiedustella ajoissa tarkemmin, mitä tietoja he tarvitsevat tehdäkseen päätöksen. Näin haet muuttoavustusta 

Mukavuussyistä johtuviin muuttoihin sitä ei myönnetä eli jos muutat saadaksesi asuntoosi saunan, vaihtaaksesi mukavampaan pihaan tai kaupunginosaan. Myöskään paikkakunnanvaihtoon et saa avustusta, ellei se johdu siitä, että olet saanut työpaikan tai opiskelupaikan.

Kela katsoo välttämättömiksi muuttokuluiksi esimerkiksi muuttokuorman kuljetuskustannukset. Mikäli hoidat muuton itse, voidaan muuttoraha huomioida laskelmiesi mukaisesti menona. Muuttorahan suuruus on 120 tai 180 euroa riippuen muuttomatkasi pituudesta. 

Erityistilanteissa Kela voi antaa maksusitoumuksen muuttopalvelun käyttöön. Perusteena voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt. 

Liikkuvuusavustusta työttömille 

Työttömien on mahdollista saada liikkuvuusavustuksen nimellä kulkevaa muuttoapua Kelasta tai työttömyyskassasta. Se tukee työttömien muuttoa ja työssäkäyntiä kauempana kotoa. Sitä voidaan myöntää myös sellaisille työttömille työnhakijoille, jotka eivät saa työttömyysetuutta joko korvauksettoman määräajan tai odotusajan vuoksi. 

Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksenä on kuitenkin, että työsuhteen kestoon ja työaikaan liittyvät ehdot täyttyvät. Sitä voidaan maksaa sinulle, jos vastaanotat vähintään kaksi kuukautta kestävän kokopäiväisen tai osa-aikaisen työsuhteisen työn. Osa-aikaisen työn tuntimäärä pitää olla säännöllisesti vähintään 18 tuntia viikossa. Lisäksi työmatkan pitää kestää päivittäin yli kolme tuntia ja osa-aikatyössä kaksi tuntia. Avustusta myönnetään ainoastaan niiltä työpäiviltä, jotka olet töissä. 

Jos vastaanottamasi työ on osa-aikatyötä, avustukseen eivät vaikuta palkka, soviteltu työttömyysetuus eikä liikkuvuusavustus. Mikäli sinun pitää kouluttautua saadaksesi työpaikan, voidaan liikkuvuusavustusta maksaa myös koulutuksen ajalta, mikäli täytät muuten tuen saamisen ehdot. 

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen

Liikkuvuusavustus on yhtä suuri kuin korottamaton peruspäiväraha ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa ja niin kauan kuin työsuhde kestää

Vuonna 2018 liikkuvuusavustusta maksetaan 32,40 euroa päivältä. Voit saada siihen tietyin edellytyksin myös korotusosan ja lapsikorotuksen. Jos työmatkasi on erityisen pitkä, sinun on mahdollista saada avustus korotettuna. 

Liikkuvuusavustusta haetaan Tyj:n ja Kelan yhteisellä lomakkeella ja se löytyy Tyj:n verkkosivuilta kohdasta lomakkeet.  Tyj on Työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

 

Teksti: Nina Malmberg

Kuva: 123rf

 

Muuttovälineitä
//www.nettivuokraus.com/build/images/loader.svg