#MEIDÄNMERI-kampanja toi Itämerelle tärkeää huomiota ja tukea

John Nurmisen Säätiön ja Muumien yhteinen kampanja kannusti vuonna 2020 vaalimaan meidän kaikkien omaa Itämerta. Nettivuokraus oli mukana tuomassa näkyvyyttä tärkeälle suojelutyölle.

Itämeri on saastuneimpia meriä maailmassa

John Nurmisen Säätiön tavoite on suojella Itämerta, jotta se on olemassa vielä tulevaisuuden sukupolville. Viime vuonna säätiö yhdisti voimansa 75-vuotisjuhlaansa viettävien Muumien kanssa. Yhteistyössä järjestettiin #MEIDÄNMERI-kampanja levittämään tietoisuutta Itämeren tilasta ja kannustamaan ihmisiä sen suojeluun. Kerättyjen lahjoitusten avulla pystytään esimerkiksi poistamaan haitallista sinilevää merestä. Lue kampanjan saavutuksista.

Suojelun ansiosta Suomenlahden fosforikuormitusta on onnistuttu vähentämään jopa 75 %. Työ kuitenkin jatkuu. Itämeri, kuten muukin korvaamaton luontomme, tarvitsee meidän ihmisten apua.

Vuokraaminen on aina ympäristöystävällinen valinta

Jokainen meistä voi tehdä arjessa valintoja ympäristön hyväksi. Vertaisvuokraus on paitsi kätevää, myös ennen kaikkea vastuullista. Vuokraamalla omia harvoin käytettyjä tavaroita muiden tarpeeseen saat nostettua niiden käyttöastetta. Tavaroiden käytön jakaminen useamman ihmisen kesken vähentää ympäristön kuormitusta, kun uusien tarve vähenee.

Sekä vuokralleantajat että -ottajat ovat jakamistalouden edelläkävijöitä. Mitä useampi hyppää vertaisvuokrauksen kelkkaan, sitä enemmän hyödymme. Samalla maapallo kiittää. Kokonaiskuormituksen väheneminen auttaa myös meriämme säilymään elinkelpoisina.

Vuokraus tekee hyvää - myös Itämerelle

#MEIDÄNMERI-kampanjan aikana Nettivuokrauksen Juttupalstalla julkaistiin neljä artikkelia. Artikkeleilla lisättiin tietoa Itämeren tilanteesta Nettivuokrauksen käyttäjille ja kannustettiin jokaista osallistumaan suojelutyöhön. Jopa 83 % edellisestä vuodesta kasvaneen kävijämäärän ansiosta sanoma sai runsaasti näkyvyyttä.

Lisäksi Nettivuokraus lahjoitti kampanjan ajan jokaisesta vuokrauksen ohessa tehdyn maksusuorituksen provisiosta 5 % #MEIDÄNMERI-kampanjalle koko vuoden 2020 ajan.

Kiitämme John Nurmisen Säätiötä ja Muumeja arvokkaasta työstä ja mahdollisuudesta olla mukana Itämeren tulevaisuuden turvaamisessa!

Lue, miten sinäkin voit osallistua: www.meidänmeri.fi