Asunnon vuokraaminen tilapäiskäyttöön

Kalustetun asunnon tilapäisvuokraus poikkeaa merkittävästi perinteisestä asunnonvuokraustoiminnasta. Huomioi nämä asiat, kun vuokraat asuntoa tilapäiskäyttöön.

1. Sovi tarkasti vuokrauksen ehdoista

Uudenmaan maistraatin kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttalan mukaan kalustettujen asuntojen tilapäisvuokrausta ei ainakaan toistaiseksi säännellä erityisellä lainsäädännöllä. Huoneenvuokrausta koskeva laki ei ainakaan nykyisessä muodossaan sovellu lyhytaikaisten vuokrasuhteiden tarpeisiin.

– Toistaiseksi ei ole tehty selkeää rajanvetoa siitä, milloin tilapäisen vuokraustoiminta katsotaan olevan huoneenvuokralain mukaista asunnonvuokraustoimintaa. Karkea raja voisi kulkea kuukauden mittaisessa vuokrasuhteessa. Kun tämän raja ylittyy, vuokrasuhteissa voitaisiin noudattaa huoneenvuokralakia, Marttala pohtii.

Koska tilapäistä asunnonvuokrausta sääntelevää lakia ei ole, vuokrasopimuksen rooli nousee keskeiseen asemaan. Vuokralaisen tulisikin pohtia etukäteen, mitä asioita hän pitää vuokrattavassa asunnossa tärkeinä ja varmistaa, että olennaiset asiat sisältyvät vuokrasopimukseen.

– Vuokraukseen liittyvistä ehdoista, kuten vuokrahinnasta, vuokra-ajasta ja sopimuksen sisällöstä kannattaa sopia tarkasti. On esimerkiksi olennaista tietää, sisältyykö vuokraan koko asunto vai vain yksi huone. Entä kuuluvatko siivous, liinavaatteet, vesi ja sähkö hintaan vai joutuuko niistä maksamaan lisää? Vuokrauksen ehdoista on hyvä sopia kirjallisesti. Sähköpostiviestit ja tekstarit voivat hyvin riittää. Tärkeintä on, että sovitut asiat ovat jossain dokumentoituina, Marttala sanoo.

 

2. Sovi maksuaikataulusta

Marttala suosittelee sopimaan vuokranantajan kanssa jälkikäteismaksusta. Olisi hyvä, että ainakin osan vuokrasta voisi maksaa vasta vuokra-ajan päätyttyä. Jos vuokranantaja ei hoida vastuitaan tai asunto osoittautuu sovittua huonotasoisemmaksi, vuokralainen voi pidättäytyä maksamasta koko vuokrahintaa. Vuokranantaja on myös halukkaampi korjaamaan nopeasti asunnon mahdolliset puutteet, jos vuokrahinta maksetaan kokonaan tai osittain jälkikäteen. 

 

3. Ilmoita puutteista nopeasti

Marttala kehottaa ilmoittamaan vuokranantajalle pikaisesti, jos asunnossa ilmenee puutteita tai virheitä. Jos vuokralainen viivyttelee asian ilmoittamisessa, hänen mahdollisuutensa saada korvauksia puutteista tai vioista heikkenevät.

– Erityisesti lyhytaikaisessa vuokrauksessa puutteista on ilmoitettava pikaisesti. Näin vuokranantajalla on mahdollisuus oikaista virhe vuokra-ajan sisällä. Puutteeksi voidaan katsoa esimerkiksi kodinkoneen vika tai saunapuiden puuttuminen, jos ne vuokrasopimukseen kuuluvat.

Jotta vioista ja puutteista ilmoittaminen on mahdollista, vuokralaisella pitää olla käytössään vuokranantajan ajantasaiset yhteystiedot. Vuokranantajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite onkin tärkeä varmistaa vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä.

 

4. Yrityksillä selkeät toimintamallit

Asuntoja tilapäiskäyttöön vuokraavat yritykset ovat useimmiten miettineet vuokrauksen toimintamallit ja ehdot huolella. Yksityisten vuokranantajien osalta toiminta voi olla kirjavampaa, joten vuokralaisen on syytä olla tarkkana sopimusta tehtäessä.

Marttala muistuttaakin vuokralaisia pyytämään perehdytystä asunnon käyttöön ja varmistamaan, että huoneistossa on tarvittavat ohjeistus esimerkiksi kodinkoneiden käyttämistä varten.

 

5. Riitaa asunnon kunnosta ja siisteydestä

Marttalan mukaan asunnon kunto on yksi keskeisimmistä riitaa aiheuttavista asioista niin asuntojen pitkäaikaisessa kuin tilapäisvuokrauksessakin. Osapuolten välillä saattaa syntyä riitaa siitä, onko vuokralainen velvollinen korvaamaan asunnossa tai sen kalustuksessa havaittuja vikoja.

Kunnon ohella toinen riidan aiheuttaja on asunnon siisteys. Siivouksesta on saatettu sopia vuokrasopimuksessa, mutta erot siisteyskäsityksissä voivat aiheuttaa kiistoja.

– Kannattaa sopia tarkkaan, kuka vastaa siivouksesta. Jos loppusiivous on vuokralaisen vastuulla, sen sisältö tulee määritellä tarkasti, Marttala muistuttaa.

 

6. Kuluttajaviranomaiset sovittelevat vain yrityksen ja yksityishenkilön välisiä riitoja

Marttalan mukaan asuntojen tilapäinen vuokraustoiminta kuuluu kuluttajaneuvonnan ja kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan vain, jos vuokranantaja on elinkeinonharjoittaja. Kun molemmat osapuolet ovat yksityishenkilöitä, sovitteluapua ei ole saatavissa.

– Ongelmatapauksissa kannattaa ottaa aina ensin yhteyttä vuokranantajaan ja pyrkiä sopimaan asia tämän kanssa. Jos asia ei saada selvitettyä ja vuokranantaja on yritys, kuluttaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja myöhemmin mahdollisesti myös kuluttajariitalautakuntaan. Pyrimme sitten auttamaan asian sovittelussa, Marttala kertoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että vain yksityishenkilö on kuluttajasuojan piirissä. Jos esimerkiksi yritys on vuokrannut asunnon työntekijälleen, ongelmatilanteissa ei voi kääntyä kuluttajaviranomaisten puoleen. 

Teksti: Tuomas Lehtonen
Kuva: 123rf

 

 

 

Muuttovälineitä
//www.nettivuokraus.com/build/images/loader.svg