Apua! Matkailuauto hajosi tien päälle – kenen vastuulla on matkailuauton vakuutus?

Iloisesti alkanut lomareissu tyssäsi tien päälle. Miten tulisi toimia ja kuka kantaa vastuun vahingosta?

OPn korvauspäällikkö Sami Reinikka opastaa vuokranantajaa ja vuokralleottajaa sopimaan etukäteen, miten ongelmatilanteissa toimitaan.

– Jos mitään ei ole sovittu, niin lähtökohtaisesti vahinkotilanteessa tulisi ottaa yhteyttä vuokranantajaan ja kysyä menettelyohjeita. Ajoneuvon vapaaehtoisissa vakuutuksissa on yleensä ilmoitettu vakuutusyhtiökohtainen hätäpalvelunumero, jonka kautta voi tilata hinauspalvelun tai kysyä ohjeita korjauspaikan valintaan, Reinikka sanoo.

Liikennevahingosta, henkilö- ja eläinvahingosta sekä autoon kohdistuneesta rikoksesta on ilmoitettava vuokranantajan lisäksi myös poliisille.

Vastuu vuokralleottajalla

Riita-asioihin erikoistuneen lakiasiantoimisto Aavia Oy:n toimitusjohtajan Jenni Tusan mukaan matkailuauton vuokrasopimuksissa on yleensä mainittu vuokranantajan ja vuokralleottajan vastuiden jakautuminen vahinkotapauksissa. Suomen Autovuokraamojen Liiton mukaan heidän jäsenyrityksensä noudattavat liiton laatimia yleisiä vuokrausehtoja http://www.autovuokraamoliitto.fi/j3/images/pdf/ehdot_fi.pdf.

Liiton ehtojen mukaan vuokralleottaja on vastuussa auton kunnosta vuokrauksen ajan, mutta vastuu rajoittuu vuokrasopimuksessa mainittuun perusomavastuuosuuteen. Vuokralleottaja saattaa kuitenkin joutua maksamaan vahingon aiheuttamat kustannukset kokonaan, jos vahinko on aiheutunut huolimattoman tai virheellisen käytön seurauksena. Esimerkiksi matkailuautoon väärää polttoainetta tankannut vuokralleottaja joutuu maksamaan korjauskulut kokonaan.

Vuokralleottaja ei ole kuitenkaan vastuussa sellaisesta teknisestä viasta tai muusta ajoneuvon virheestä, jota hän ei ole itse aiheuttanut. Tällaisen vian sattuessa vuokralleottaja voi vaatia vuokranantajalta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Tusa muistuttaa, että liiton laatimat vuokrausehdot ovat käytössä vain alan jäsenyrityksillä. Siksi vuokrasopimus on syytä lukea aina tarkkaan.

– Matkailuauton vuokrasta tehtävä sopimus on vapaamuotoinen. Osapuolet voivat melko vapaasti sopia, miten missäkin tilanteessa toimitaan. Vuokrasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti. Jos vuokrasuhteessa tulee myöhemmin riitaa sopimuksen sisällöstä, huolellisesti laaditusta kirjallisesta sopimuksesta on usein helpompi osoittaa, mitä on sovittu, Tusa sanoo.

Vakuutus vuokranantajan turvana

OPn vakuutuspäällikkö Jukka Nykäsen mukaan vuokrattavalle matkailuajoneuvolle kannattaa ottaa pakollisen liikennevakuutuksen lisäksi kaskovakuutus. Liikennevakuutus korvaa henkilövahingot sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Kasko puolestaan korvaa myös kuljettajan aiheuttamat kolarointivahingot. Yksityishenkilöille ja yrityksille on kehitetty omat vakuutustuotteensa, jotka korvaavat vahingot pääpiirteissään samalla tavoin.

– Yksityishenkilön pitää ilmoittaa vakuutusyhtiölle, jos hän vuokraa omistamaansa ja vakuuttamaansa matkailuajoneuvoa. Vakuutusyhtiö arvioi, miten vuokrauskäyttö huomioidaan vakuutuksen hinnoittelussa. Pysyvästi ja enimmäkseen vuokrauskäytössä oleva ajoneuvo pitää rekisteröidä vuokrakäyttöön. Tällöin sille tarjotaan vuokraustoimintaa harjoittaville yrityksille tarkoitettuja vuokrakäyttöisten ajoneuvojen vakuutuksia, Nykänen kertoo.

Yksityishenkilöille ja yrityksille tarjottavat matkailuajoneuvon laajat kaskot korvaavat kolarivauriot ja muiden äkillisten tapahtumien, kuten myrskyn, ajoneuvolle aiheuttamia vahinkoja. Jos matkan teko päättyy yllättäen tekniseen vikaan, vakuutus korvaa hinauksen lähimpään korjaamoon ja matkan katkeamisesta aiheutuneita matkustuskuluja. Vakuutuksiin sisältyy aina omavastuu, jonka jakautumisesta vuokranantajan ja vuokralleottajan tulisi sopia.

– Omavastuu on lähtökohtaisesti vakuutuksenottajan eli ajoneuvon omistajan maksettava. Vuokraussopimuksen ehdoissa on mahdollista sopia omavastuusta omistajan ja vuokralleottajan välillä. OPssa yksityishenkilön kaskoissa perusomavastuu on 150 euroa ja yrityksen kaskoissa 200 euroa. Hinauskuluista ei vähennetä omavastuuta, Nykänen sanoo. 

Katso vuokrattavat matkailuajoneuvot täältä

Teksti: Tuomas Lehtonen 

Kuva: 123rf

Lomaile kotimaassa
//www.nettivuokraus.com/build/images/loader.svg